de minimis aid in the fisheries sector

de minimis aid in the fisheries sector
nereikšminga (de minimis) pagalba žuvininkystės sektoriaus ūkio subjektui statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Bendruoju subsidijos ekvivalentu išreiškiama pagalba, ne didesnė kaip 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų vienam žuvininkystės sektoriaus ūkio subjektui per trejus finansinius metus, kaip apibrėžta 2007 m. liepos 24 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 875/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai žuvininkystės sektoriuje ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1860/2004 (OL 2007 L 193, p. 6). Bendra minėtiems ūkio subjektams teikiamos pagalbos vertė neturi viršyti Lietuvos Respublikai nustatytos sumos. atitikmenys: angl. de minimis aid in the fisheries sector ryšiai: susijęs terminasbendrasis subsidijos ekvivalentas susijęs terminasnereikšminga (de minimis) pagalba susijęs terminasnereikšminga (de minimis) pagalba visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančiai įmonei susijęs terminasnereikšminga (de minimis) pagalba žemės ūkio produktų gamybos sektoriaus ūkio subjektui šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 35 „Dėl suteiktos valstybės pagalbos registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”